FAN N STAR Trot|tháng 6 tuần 5 : 06.27 ~ 07.04
 
랭킹 1위
Lim Young Woong
Lượt vote 21,810,861
66%
 랭킹 2위 랭킹동일
Kim Ho Joong
Lượt vote 2,584,321
8%
 랭킹 3위 랭킹동일
Young Tak
Lượt vote 1,864,300
6%
4 랭킹동일
Lee Chan Won
Lượt vote 1,772,975
5%
5 랭킹동일
Jang Min Ho
Lượt vote 1,254,213
4%
6 랭킹동일
Jeon Yujin
Lượt vote 712,685
2%
7 랭킹동일
KIM SOO CHAN
Lượt vote 409,746
1%
8 랭킹동일
Hong Ji Yoon
Lượt vote 394,635
1%
9 랭킹동일
Jeong Dong Won
Lượt vote 328,602
1%
10 랭킹동일
Kang Hye-yeon
Lượt vote 282,036
1%
11 랭킹동일
Oh Yu-jin
Lượt vote 227,062
1%
12 랭킹동일
Kim Hee Jae
Lượt vote 216,324
1%
13 랭킹동일
Hong Ja
Lượt vote 168,831
1%
14 랭킹동일
Seung Min Nam
Lượt vote 162,486
0%
15 랭킹동일
Tae Hwa Yoon
Lượt vote 121,369
0%
16 랭킹동일
SUPERFIVE
Lượt vote 80,165
0%
17 랭킹동일
Park Koon
Lượt vote 73,390
0%
18 랭킹동일
Ji Won Yang
Lượt vote 69,510
0%
19 랭킹동일
Kim Jung Yeon
Lượt vote 65,290
0%
20 랭킹동일
Kim Da-hyun
Lượt vote 57,121
0%
21 랭킹동일
Song Ga-In
Lượt vote 55,104
0%
22 랭킹동일
Jam Eon Hong
Lượt vote 47,417
0%
23 랭킹동일
BaeAhhyun
Lượt vote 39,043
0%
24 랭킹동일
Na Tae-Joo
Lượt vote 35,829
0%
25 랭킹동일
Park Seo Jin
Lượt vote 28,353
0%
26 랭킹동일
Kim So-yeon
Lượt vote 25,316
0%
27 랭킹동일
Kim Eui-young
Lượt vote 20,615
0%
28 랭킹동일
Kim Taeyeon
Lượt vote 16,231
0%
29 랭킹동일
Hwang Woo-rim
Lượt vote 15,423
0%
30 랭킹동일
Yang Ji Eun
Lượt vote 15,000
0%
31 랭킹동일
Sung Bin
Lượt vote 14,680
0%
32 랭킹동일
Na Hoon A
Lượt vote 6,008
0%
33 랭킹동일
Jin Haesung
Lượt vote 2,607
0%
34 랭킹동일
Kim Yong Bin
Lượt vote 694
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.