FAN N STAR Trot|tháng 1 tuần 4 : 01.24 ~ 01.31
 
랭킹 1위
Lim Young Woong
Lượt vote 4,383,862
52%
 랭킹 2위 랭킹동일
Kim Ho Joong
Lượt vote 2,115,911
25%
 랭킹 3위 랭킹동일
Young Tak
Lượt vote 523,020
6%
4 랭킹동일
Lee Chan Won
Lượt vote 423,055
5%
5 랭킹동일
Jang Min Ho
Lượt vote 227,115
3%
6 랭킹동일
Jeon Yujin
Lượt vote 148,039
2%
7 랭킹동일
Jeong Dong Won
Lượt vote 80,602
1%
8 랭킹동일
Hong Ji Yoon
Lượt vote 80,390
1%
9 랭킹동일
KIM SOO CHAN
Lượt vote 75,518
1%
10 랭킹동일
Kang Hye-yeon
Lượt vote 62,494
1%
11 랭킹동일
Kim Hee Jae
Lượt vote 59,684
1%
12 랭킹동일
Seung Min Nam
Lượt vote 49,867
1%
13 랭킹동일
Park Koon
Lượt vote 42,565
1%
14 랭킹동일
Hong Ja
Lượt vote 34,153
0%
15 랭킹동일
Tae Hwa Yoon
Lượt vote 25,646
0%
16 랭킹동일
SUPERFIVE
Lượt vote 23,901
0%
17 랭킹동일
Kim Jung Yeon
Lượt vote 21,852
0%
18 랭킹동일
Oh Yu-jin
Lượt vote 20,251
0%
19 랭킹동일
Park Seo Jin
Lượt vote 9,952
0%
20 랭킹동일
Jam Eon Hong
Lượt vote 8,576
0%
21 랭킹동일
Ji Won Yang
Lượt vote 7,933
0%
22 랭킹동일
Song Ga-In
Lượt vote 7,032
0%
23 랭킹동일
Kim Taeyeon
Lượt vote 6,429
0%
24 랭킹동일
Kim Da-hyun
Lượt vote 6,030
0%
25 랭킹동일
Hwang Woo-rim
Lượt vote 5,308
0%
26 랭킹동일
Kim Eui-young
Lượt vote 5,100
0%
27 랭킹동일
Na Tae-Joo
Lượt vote 4,747
0%
28 랭킹동일
Kim Yong Bin
Lượt vote 4,159
0%
29 랭킹동일
Jin Haesung
Lượt vote 2,373
0%
30 랭킹동일
Sung Bin
Lượt vote 1,994
0%
31 랭킹상승1
Hwang Yoon-sung(Mr.t)
Lượt vote 1,770
0%
32 랭킹하락1
Na Hoon A
Lượt vote 1,659
0%
33 랭킹동일
Sewook Park
Lượt vote 1,050
0%
34 랭킹동일
Kim So-yeon
Lượt vote 37
0%
35 랭킹동일
Yang Ji Eun
Lượt vote 30
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.