Nhóm nhạc/ Solo
2024 FOUR STAR
NEW STAR
Weekly Music
Sinh nhật/ Chủ đề
Angel N Star
Trot Popularity : 09.13 ~ 10.04
 
랭킹 1위
Lim Young Woong
Lượt vote 3,527,899
71%
 랭킹 2위 랭킹동일
Kim Ho Joong
Lượt vote 604,609
12%
 랭킹 3위 랭킹동일
Young Tak
Lượt vote 289,478
6%
4 랭킹동일
Lee Chan Won
Lượt vote 168,418
3%
5 랭킹동일
Jang Min Ho
Lượt vote 156,953
3%
6 랭킹동일
Jeon Yujin
Lượt vote 51,866
1%
7 랭킹동일
Jeong Dong Won
Lượt vote 22,884
0%
8 랭킹동일
Hong Ji Yoon
Lượt vote 19,072
0%
9 랭킹동일
KIM SOO CHAN
Lượt vote 18,372
0%
10 랭킹동일
Kim Hee Jae
Lượt vote 16,409
0%
11 랭킹동일
Kang Hye-yeon
Lượt vote 14,608
0%
12 랭킹동일
Oh Yu-jin
Lượt vote 8,863
0%
13 랭킹동일
Hong Ja
Lượt vote 8,244
0%
14 랭킹동일
Seung Min Nam
Lượt vote 7,159
0%
15 랭킹동일
Kim Jung Yeon
Lượt vote 7,064
0%
16 랭킹동일
SUPERFIVE
Lượt vote 5,326
0%
17 랭킹동일
Tae Hwa Yoon
Lượt vote 4,928
0%
18 랭킹동일
Park Koon
Lượt vote 2,908
0%
19 랭킹동일
Sang Choi
Lượt vote 2,758
0%
20 랭킹동일
Yang Ji Eun
Lượt vote 1,327
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Tên công ty : Công ty TNHH The Fact Việt Nam ( Mecongzon )|CEO : Jung Do Hyun
Quản lý thông tin : Kwon Won Ki|Mã số thuế công ty: 0315754064
Địa chỉ công ty: 23 Đ. Số 2, khu dân cư Sông Giồng, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
Email : thefactvn@tf.co.kr |Điện thoại : +84-58-432-5625

Copyright@FAN N STAR All right reserved.