FAN N STAR Trot|tháng 6 tuần 5 : 06.27 ~ 07.04
 
랭킹 1위
Lim Young Woong
Lượt vote 21,902,739
66%
 랭킹 2위 랭킹동일
Kim Ho Joong
Lượt vote 2,597,527
8%
 랭킹 3위 랭킹동일
Young Tak
Lượt vote 1,869,599
6%
4 랭킹동일
Lee Chan Won
Lượt vote 1,780,426
5%
5 랭킹동일
Jang Min Ho
Lượt vote 1,261,168
4%
6 랭킹동일
Jeon Yujin
Lượt vote 717,160
2%
7 랭킹동일
KIM SOO CHAN
Lượt vote 411,746
1%
8 랭킹동일
Hong Ji Yoon
Lượt vote 396,335
1%
9 랭킹동일
Jeong Dong Won
Lượt vote 329,603
1%
10 랭킹동일
Kang Hye-yeon
Lượt vote 283,236
1%
11 랭킹동일
Oh Yu-jin
Lượt vote 227,603
1%
12 랭킹동일
Kim Hee Jae
Lượt vote 216,974
1%
13 랭킹동일
Hong Ja
Lượt vote 170,182
1%
14 랭킹동일
Seung Min Nam
Lượt vote 163,986
0%
15 랭킹동일
Tae Hwa Yoon
Lượt vote 122,790
0%
16 랭킹동일
SUPERFIVE
Lượt vote 80,665
0%
17 랭킹동일
Park Koon
Lượt vote 73,990
0%
18 랭킹동일
Ji Won Yang
Lượt vote 69,660
0%
19 랭킹동일
Kim Jung Yeon
Lượt vote 65,540
0%
20 랭킹동일
Kim Da-hyun
Lượt vote 57,371
0%
21 랭킹동일
Song Ga-In
Lượt vote 55,454
0%
22 랭킹동일
Jam Eon Hong
Lượt vote 47,417
0%
23 랭킹동일
BaeAhhyun
Lượt vote 39,549
0%
24 랭킹동일
Na Tae-Joo
Lượt vote 35,879
0%
25 랭킹동일
Park Seo Jin
Lượt vote 28,403
0%
26 랭킹동일
Kim So-yeon
Lượt vote 25,316
0%
27 랭킹동일
Kim Eui-young
Lượt vote 20,615
0%
28 랭킹동일
Kim Taeyeon
Lượt vote 16,231
0%
29 랭킹동일
Hwang Woo-rim
Lượt vote 15,423
0%
30 랭킹동일
Yang Ji Eun
Lượt vote 15,000
0%
31 랭킹동일
Sung Bin
Lượt vote 14,730
0%
32 랭킹동일
Na Hoon A
Lượt vote 6,008
0%
33 랭킹동일
Jin Haesung
Lượt vote 2,607
0%
34 랭킹동일
Kim Yong Bin
Lượt vote 694
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.