Sảnh danh vọng

 • Giải yêu thích

  BTS

  10 tuần liền hạng 1

  22.10.17~22.12.26
 • Giải yêu thích

  SUPER JUNIOR

  30 tuần liền hạng 1

  21.01.04~21.08.02
 • Giải yêu thích

  SUPER JUNIOR

  20 tuần liền hạng 1

  21.01.04~21.05.24
 • Giải yêu thích

  SUPER JUNIOR

  10 tuần liền hạng 1

  21.01.04~21.03.15
 • Giải yêu thích

  SUPER JUNIOR D&E

  10 tuần liền hạng 1

  20.08.17~20.11.09
1 2 3 4 5

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.