THE FACT MUSIC AWARDS

2023.09.11 12:00 ~ 10.02 12:00 Hạn bỏ phiếu D-4, 14:06

FAN N STAR Choice Nhóm

MORE
1

BTS

Lượt vote 1,347,707
2

Stray Kids

Lượt vote 844,056
3

TOMORROW X TOGETHER

Lượt vote 350,933

FAN N STAR Choice đơn

MORE
1

Lim Young Woong

Lượt vote 4,744,242
2

Jin

Lượt vote 3,252,486
3

Hwang Chiyeul

Lượt vote 1,119,071

Best Music Fall

MORE
1

V

Lượt vote 222,611,701
2

Young Tak

Lượt vote 221,474,296
3

JUNG KOOK

Lượt vote 11,591,782

Sinh nhật/ Chủ đề

MORE
1

Kim Ho Joong

Lượt vote 83,696,476
2

Jimin

Lượt vote 58,391,068
3

Bang Chan

Lượt vote 5,200,539

Weekly Music

MORE
1

V

Lượt vote 73,384
2

Young K (DAY6)

Lượt vote 39,124
3

Rocket Punch

Lượt vote 17,448

Photo Talk

Xem toàn bộ >

Chủ đề World Cup

Xem toàn bộ >

Bản tin ngôi sao

Xem toàn bộ >

Tích lũy sao

Xem toàn bộ >

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Tên công ty : Công ty TNHH The Fact Việt Nam ( Mecongzon )|CEO : Jung Do Hyun
Quản lý thông tin : Kwon Won Ki|Mã số thuế công ty: 0315754064
Địa chỉ công ty: 23 Đ. Số 2, khu dân cư Sông Giồng, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
Email : thefactvn@tf.co.kr |Điện thoại : +84-58-432-5625

Copyright@FAN N STAR All right reserved.