Xếp hạng nhóm
Xếp hạng đơn
2023 FOUR STAR
Weekly Music
Sinh nhật/ Chủ đề
Angel N Star

FAN N STAR Xếp hạng

2023.03.27 12:00 ~ 04.03 12:00 Hạn bỏ phiếu D-5, 07:45

Xếp hạng nhóm

Vị trí xếp hạng >
1

BTS

Lượt vote 1,862,005
2
3

Xếp hạng đơn

Vị trí xếp hạng >
2
3
1

Lim Young Woong

Lượt vote 7,226,496

2023 FOUR STAR

Vị trí xếp hạng >
1

TOMORROW X TOGETHER

Lượt vote 3,521,453
2
3

Weekly music

Vị trí xếp hạng >
2
3
1

J-HOPE

Lượt vote 337,900

Sinh nhật/ Chủ đề

Vị trí xếp hạng >
1

Jungkook

Lượt vote 1,482,507
2
3

Angel N Star

Vị trí xếp hạng >
2
3
1

Lim Young Woong

Lượt vote 171,879

Photo Talk

Xem toàn bộ >

Chủ đề World Cup

Xem toàn bộ >

Bản tin ngôi sao

Xem toàn bộ >

Tích lũy sao

Xem toàn bộ >

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.