• Angel Kit
# Trường cô nhi # trẻ em # Chia sẻ tã # Ảnh hưởng tốt # Chia sẻ hy vọng #Angel # Quảng cáo màn hình điện tử
  • Năm mới 2022, hãy chắp cánh ước mơ và hy vọng cho các em nhỏ của cô nhi viện :) [Haesung Nursery School]
    Xem thư tâm sự >
  • Vui lòng thêm những tin tức ấm áp!
*Phản ánh số cộng dồn của Angel Kit + Angel ADs của nghệ sĩ theo thứ tự
Lim Young Woong (575,520)
370,218 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
15,006 / 20,000
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
7,130 / 200,000
Kim Ho Joong (319,510)
306,652 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
300 / 350,000
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
1,920 / 200,000
Hwang Chiyeul (102,466)
102,466 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
4
Young Tak (98,200)
98,200 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
5
Jang Min Ho (77,055)
77,055 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
6
Lee Chan Won (26,382)
26,382 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
7
Bak Chang Geun (25,742)
25,742 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
8
KANG DANIEL (16,330)
16,330 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
9
Lee Seung-Yoon (10,244)
10,244 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
10
Jeon Yujin (5,655)
5,655 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
11
BTS (4,751)
4,751 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
12
Park Koon (969)
969 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
13
JIY (650)
650 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
14
TOMORROW X TOGETHER (600)
600 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
15
Ryu Jae Hyun (500)
500 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
15
Kang Hye-yeon (500)
500 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
16
Oh Yu-jin (238)
238 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
17
Lee Jungshin (200)
200 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
18
SUPER JUNIOR (196)
196 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
19
KIM SOO CHAN (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
19
RM (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
19
Suga (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
19
NI-KI (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
19
JUNGWON (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
19
Henry (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
19
Wendy (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
19
Min Kyung Hoon (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
Quảng trường N ga Hongdae (1 tháng)
0 / 100,000
19
Lee Minho (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000
19
Kim Hyunjoong (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
Xe bus quảng cáo Seoul (Số 273)
0 / 200,000
Quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte Duty Free Jamsil (15 ngày)
0 / 350,000

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.