FAN N STAR Xếp hạng

2022.06.27 12:00 ~ 07.04 12:00

GLOBAL
FAN N STAR

SUPER JUNIOR

Lượt vote 59,518,830

BTS

Lượt vote 56,651,528

Stray Kids

Lượt vote 6,764,067
Vị trí xếp hạng >

ca sĩ FAN N STAR

BTS

Lượt vote 3,830,016

SUPER JUNIOR

Lượt vote 1,267,929

JIY

Lượt vote 529,549
Vị trí xếp hạng >

cá nhân FAN N STAR

Hwang Chiyeul

Lượt vote 1,738,276

Bak Chang Geun

Lượt vote 1,249,423

Kang Daniel

Lượt vote 1,104,276
Vị trí xếp hạng >

FAN N STAR Trot

Lim Young Woong

Lượt vote 21,965,827

Kim Ho Joong

Lượt vote 2,605,291

Young Tak

Lượt vote 1,871,742
Vị trí xếp hạng >

Chủ đề FAN N STAR

Lim Young Woong

Lượt vote 6,582,625

BTS

Lượt vote 322,647

Stray Kids

Lượt vote 87,517
Vị trí xếp hạng >

Angel N Star

Lim Young Woong

유료별 373,835

Young Tak

유료별 117,010

Kim Ho Joong

유료별 101,786
Vị trí xếp hạng >
 

Photo Talk

Xem toàn bộ >

Chủ đề World Cup

Xem toàn bộ >

Bản tin ngôi sao

Xem toàn bộ >

Tích lũy sao

Xem toàn bộ >

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.