• Angel Kit
# Chó con bị bỏ rơi # Trại chó # chó con được giải cứu # sinh mệnh# Chia sẻ nguồn thực phẩm # Ảnh hưởng tốt # Trung tâm bảo vệ chó bị bỏ rơi #Hope
  • Xin hãy trao tặng nguồn sống cho những chú chó bị bỏ rơi, bị ngược đãi vì lòng ích kỷ của con người!
    Xem thư tâm sự >
  • Vui lòng thêm những tin tức ấm áp!
*Phản ánh số cộng dồn của Angel Kit + Angel ADs của nghệ sĩ theo thứ tự
Lim Young Woong (373,835)
321,835 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
32,000 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
20,000 / 20,000
Young Tak (117,010)
117,010 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
Kim Ho Joong (101,786)
101,786 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
4
Hwang Chiyeul (61,218)
61,218 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
5
Jang Min Ho (53,790)
53,790 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
6
Bak Chang Geun (16,837)
16,837 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
7
Lee Chan Won (14,588)
14,588 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
8
KANG DANIEL (5,125)
5,125 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
9
Jeon Yujin (4,823)
4,823 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
10
ATEEZ (2,808)
2,808 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
11
JIY (2,400)
2,400 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
12
Stray Kids (1,546)
1,546 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
13
BTS (1,183)
1,183 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
14
Lee Jungshin (1,095)
1,095 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
15
SUPER JUNIOR (1,053)
1,053 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
16
ENHYPEN (1,000)
1,000 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
17
NI-KI (200)
200 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
18
Hyunjin (33)
33 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
19
Felix (20)
20 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
20
Mingi (16)
16 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
21
TOMORROW X TOGETHER (10)
10 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
22
Jongho (1)
1 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
22
Hongjoong (1)
1 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
23
Han Jisung (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
23
Hong Ja (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
23
Seo Changbin (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
23
Sunoo (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
23
JUNGWON (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
23
Bang Chan (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
23
Yu Gyeom (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
23
SHINee (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
23
leesolomon (0)
0 / 300,000
1Cấp(100,000) 2Cấp(200,000) 3Cấp
Angel ADs.
[Kangnam] CGV poster digital
0 / 32,000
CM Board (Ga Konkuk trên tuyến đường số 7)
0 / 20,000

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.

Kết thúc Angel N Star tháng 6
Tiếp theo Angel&Star sẽ khai mở vào thứ Hai đầu tiên của tháng 7