Star tuổi dần sẽ quyến rũ trong năm nay : 01.15 ~ 02.12
 
랭킹 1위
Donghae
Lượt vote 267,517
51%
 랭킹 2위
Eunhyuk
Lượt vote 204,467
39%
 랭킹 3위
Lee Minho
Lượt vote 24,868
5%
4
Moon Bin
Lượt vote 7,626
1%
5
Kino
Lượt vote 7,220
1%
6
Kim Donghyun
Lượt vote 4,550
1%
7
Vernon
Lượt vote 1,699
0%
8
U-Know Yunho
Lượt vote 1,415
0%
9
Park Koon
Lượt vote 721
0%
10
Da Hyun
Lượt vote 546
0%
11
Seungkwan
Lượt vote 285
0%
12
Song Ga-In
Lượt vote 220
0%
13
Jungwoo
Lượt vote 200
0%
14
Roh Jisun
Lượt vote 20
0%
15
Park Jiwon
Lượt vote 1
0%
15
Soyeon
Lượt vote 1
0%
17
Juyeon
Lượt vote 0
0%
17
SinB
Lượt vote 0
0%
17
Umji
Lượt vote 0
0%
17
Jeong Yein
Lượt vote 0
0%
17
Q
Lượt vote 0
0%
17
Hwanwoong
Lượt vote 0
0%
17
Keonhee
Lượt vote 0
0%
17
Hoyoung
Lượt vote 0
0%
17
Nayun
Lượt vote 0
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.