Hết hạn Bỏ phiếu sinh nhật cho idol vào tháng 7
랭킹 1위
LeeTeuk
Lượt vote 4,375,913
31%
 랭킹 2위 랭킹동일
Hee Chul
Lượt vote 4,365,500
31%
 랭킹 3위 랭킹동일
Baek Ho
Lượt vote 2,523,378
18%
4 랭킹동일
Wonwoo
Lượt vote 2,359,454
17%
5 랭킹동일
San
Lượt vote 89,940
1%
6 랭킹동일
Taemin
Lượt vote 53,735
0%
7 랭킹동일
Yoon Dujun
Lượt vote 45,799
0%
8 랭킹동일
Tae Yong
Lượt vote 35,770
0%
9 랭킹동일
Lee Minwoo
Lượt vote 35,200
0%
10 랭킹동일
Kang Hyewon
Lượt vote 27,273
0%
11 랭킹동일
Kim Jung Yeon
Lượt vote 21,282
0%
12 랭킹동일
Y
Lượt vote 17,056
0%
13 랭킹동일
Lia
Lượt vote 14,519
0%
14 랭킹동일
Jeong Inseong
Lượt vote 10,790
0%
15 랭킹동일
Hwasa
Lượt vote 9,084
0%
16 랭킹동일
Zu Ho
Lượt vote 6,301
0%
17 랭킹동일
Hyuk
Lượt vote 2,700
0%
18 랭킹동일
Kim Donghan
Lượt vote 1,210
0%
19 랭킹동일
Leedo
Lượt vote 502
0%
20 랭킹동일
Cha Hun
Lượt vote 454
0%
21 랭킹동일
Kim Jae-Hyun
Lượt vote 150
0%
22 랭킹동일
Oh Hayoung
Lượt vote 65
0%
23 랭킹동일
Hong Joo Chan
Lượt vote 50
0%
24 랭킹동일
Hyojung
Lượt vote 13
0%
25 랭킹동일
CHA JUN HO
Lượt vote 5
0%
26 랭킹동일
Nayun
Lượt vote 2
0%
27 랭킹동일
Lee Jaejin
Lượt vote 1
0%
27 랭킹동일
Jang Suwon
Lượt vote 1
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.

Hết hạn Bỏ phiếu sinh nhật cho idol vào tháng 7
Bỏ phiếu sinh nhật tháng 08 bắt đầu mở vào tháng 07.