Nhóm nhạc/ Solo
2024 FOUR STAR
NEW STAR
Weekly Music
Sinh nhật/ Chủ đề
Angel N Star
Hết hạn Bỏ phiếu sinh nhật cho idol vào tháng 3
랭킹 1위
Suga
Lượt vote 22,904,574
61%
 랭킹 2위 랭킹동일
Hyunjin
Lượt vote 5,363,335
14%
 랭킹 3위 랭킹동일
Beomgyu
Lượt vote 4,643,383
12%
4 랭킹동일
Choi Jeong-hoon
Lượt vote 2,447,000
7%
5 랭킹동일
Yunho
Lượt vote 493,673
1%
6 랭킹동일
Hong Ji Yoon
Lượt vote 442,362
1%
7 랭킹동일
Wonho
Lượt vote 297,596
1%
8 랭킹동일
Ha Sung Woon
Lượt vote 148,664
0%
9 랭킹동일
Jeong Dong Won
Lượt vote 126,769
0%
10 랭킹동일
Yoon Ji Sung
Lượt vote 81,450
0%
11 랭킹동일
Cha Eunwoo
Lượt vote 66,293
0%
12 랭킹동일
Goo Junhoe
Lượt vote 63,977
0%
13 랭킹동일
Lee Gi Kwang
Lượt vote 61,147
0%
14 랭킹동일
Ji Won Yang
Lượt vote 55,082
0%
15 랭킹동일
Nam Seungmin
Lượt vote 47,280
0%
16 랭킹동일
LEX
Lượt vote 45,157
0%
17 랭킹동일
L
Lượt vote 42,838
0%
18 랭킹동일
Yoon Sanha
Lượt vote 41,264
0%
19 랭킹동일
MJ
Lượt vote 28,061
0%
20 랭킹동일
Sandeul
Lượt vote 18,720
0%
21 랭킹동일
Jackson
Lượt vote 13,837
0%
22 랭킹동일
Mina
Lượt vote 12,472
0%
23 랭킹동일
Lisa
Lượt vote 10,751
0%
24 랭킹동일
Lee Hong Gi
Lượt vote 10,286
0%
25 랭킹동일
KIM MIN KYU
Lượt vote 10,093
0%
26 랭킹동일
Kwon Hyunbin
Lượt vote 9,200
0%
27 랭킹동일
Sakura Miyawaki
Lượt vote 7,653
0%
28 랭킹동일
Jin Jin
Lượt vote 7,622
0%
29 랭킹동일
EUNSEOK
Lượt vote 6,455
0%
30 랭킹동일
Renjun
Lượt vote 5,109
0%
31 랭킹동일
SIHYEON
Lượt vote 4,979
0%
32 랭킹동일
GEUMHEE
Lượt vote 4,975
0%
33 랭킹동일
SEOYEON
Lượt vote 4,955
0%
34 랭킹동일
Jeon Somi
Lượt vote 4,900
0%
35 랭킹동일
Xiumin
Lượt vote 847
0%
36 랭킹동일
HIKARU
Lượt vote 407
0%
37 랭킹동일
Im Hyunsik
Lượt vote 280
0%
38 랭킹동일
Hwang Yoon-sung(Mr.t)
Lượt vote 200
0%
39 랭킹동일
Ju Haknyeon
Lượt vote 100
0%
40 랭킹동일
Peniel
Lượt vote 55
0%
41 랭킹동일
Yeo One
Lượt vote 50
0%
41 랭킹동일
SERIM
Lượt vote 50
0%
41 랭킹동일
BX
Lượt vote 50
0%
41 랭킹동일
WON JIN
Lượt vote 50
0%
45 랭킹동일
Son Hoyoung
Lượt vote 6
0%
46 랭킹동일
Yeri
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
U
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
Park Chorong
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
Luda
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
Shin Junki
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
Moon Heejoon
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
Jangjun
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
Irene
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
Song Mino
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
Eunho
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
SON KIYOON
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
Tae Yeon
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
DAYEON
Lượt vote 5
0%
46 랭킹동일
Steve
Lượt vote 5
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Tên công ty : Công ty TNHH The Fact Việt Nam ( Mecongzon )|CEO : Jung Do Hyun
Quản lý thông tin : Kwon Won Ki|Mã số thuế công ty: 0315754064
Địa chỉ công ty: 23 Đ. Số 2, khu dân cư Sông Giồng, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
Email : thefactvn@tf.co.kr |Điện thoại : +84-58-432-5625

Copyright@FAN N STAR All right reserved.

Hết hạn Bỏ phiếu sinh nhật cho idol vào tháng 3
Bỏ phiếu sinh nhật tháng 04 bắt đầu mở vào tháng 03.