Bỏ phiếu sinh nhật cho idol vào tháng 5 : 04.05 ~ 04.26
 
랭킹 1위
Young Tak
Lượt vote 768,473
50%
 랭킹 2위 랭킹동일
Wow
Lượt vote 205,638
13%
 랭킹 3위 랭킹동일
Kim Jae Hwan
Lượt vote 171,171
11%
4 랭킹동일
Aron
Lượt vote 118,289
8%
5 랭킹동일
Kim Sanggyun
Lượt vote 56,676
4%
6 랭킹동일
KEUM DONG HYUN
Lượt vote 51,116
3%
7 랭킹동일
Park Jihoon
Lượt vote 38,362
2%
8 랭킹동일
Bae Jin Young
Lượt vote 36,052
2%
9 랭킹동일
Jeong Sewoon
Lượt vote 18,519
1%
10 랭킹동일
Sung Hoon Choi
Lượt vote 18,163
1%
11 랭킹동일
Jang Woo Hyuk
Lượt vote 14,631
1%
12 랭킹동일
Baek Hyun
Lượt vote 12,787
1%
13 랭킹동일
Da Hyun
Lượt vote 8,148
1%
14 랭킹동일
IU
Lượt vote 5,279
0%
15 랭킹동일
Jacob
Lượt vote 3,012
0%
16 랭킹동일
Yeji
Lượt vote 2,588
0%
17 랭킹동일
Lee Suhyun
Lượt vote 2,010
0%
18 랭킹동일
Eunha
Lượt vote 1,624
0%
19 랭킹동일
Suho
Lượt vote 1,426
0%
20 랭킹동일
Hyomin
Lượt vote 1,285
0%
21 랭킹동일
Hwi Young
Lượt vote 1,138
0%
22 랭킹동일
Lim Sejun
Lượt vote 435
0%
23 랭킹동일
Taeyang
Lượt vote 360
0%
24 랭킹동일
ZOA
Lượt vote 200
0%
25 랭킹동일
Yoona
Lượt vote 121
0%
26 랭킹동일
Yoo Ji Ae
Lượt vote 110
0%
27 랭킹동일
Oh Heejun
Lượt vote 70
0%
28 랭킹동일
Kim Hyung Jun
Lượt vote 68
0%
29 랭킹동일
Kim Taewoo
Lượt vote 10
0%
30 랭킹동일
Lee Dong Yoon
Lượt vote 0
0%
30 랭킹동일
Sunny
Lượt vote 0
0%
30 랭킹동일
Ungjae
Lượt vote 0
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.