Star nào có đôi mắt đa tình?

tháng 6 tuần 5 : 06.27 ~ 07.04
 
랭킹 1위
Hwang Chiyeul
Lượt vote 1,738,226
21%
 랭킹 2위 랭킹동일
Bak Chang Geun
Lượt vote 1,249,173
15%
 랭킹 3위 랭킹동일
Kang Daniel
Lượt vote 1,104,126
13%
4 랭킹동일
Lee Seung-Yoon
Lượt vote 571,466
7%
5 랭킹동일
Henry
Lượt vote 448,905
5%
6 랭킹동일
Jin
Lượt vote 329,653
4%
7 랭킹동일
V
Lượt vote 271,229
3%
8 랭킹동일
Jimin
Lượt vote 271,027
3%
9 랭킹동일
Baek Ho
Lượt vote 259,510
3%
10 랭킹동일
J-Hope
Lượt vote 210,096
2%
11 랭킹동일
Jungkook
Lượt vote 208,240
2%
12 랭킹동일
Kim Jae Hwan
Lượt vote 181,335
2%
13 랭킹동일
Suga
Lượt vote 138,508
2%
14 랭킹동일
U-Know Yunho
Lượt vote 132,782
2%
15 랭킹동일
WOODZ
Lượt vote 107,788
1%
16 랭킹동일
RM
Lượt vote 103,401
1%
17 랭킹동일
Cha Eunwoo
Lượt vote 95,202
1%
18 랭킹동일
Max Changmin
Lượt vote 79,513
1%
19 랭킹동일
KyuHyun
Lượt vote 76,581
1%
20 랭킹동일
Yesung
Lượt vote 74,330
1%
21 랭킹동일
Han Seung Woo
Lượt vote 69,551
1%
22 랭킹동일
Ha Sung Woon
Lượt vote 65,972
1%
23 랭킹동일
Lee Daehwi
Lượt vote 60,830
1%
24 랭킹동일
KIM WOO SEOK
Lượt vote 60,763
1%
25 랭킹동일
Hui
Lượt vote 51,593
1%
26 랭킹동일
JR
Lượt vote 47,897
1%
27 랭킹동일
Lee Jungshin
Lượt vote 46,756
1%
28 랭킹동일
Sandeul
Lượt vote 33,313
0%
29 랭킹동일
D.O.
Lượt vote 32,350
0%
30 랭킹동일
Wonho
Lượt vote 31,246
0%
31 랭킹동일
Donghae
Lượt vote 30,069
0%
32 랭킹동일
Park Jihoon
Lượt vote 27,082
0%
33 랭킹동일
Lee Minho
Lượt vote 24,855
0%
34 랭킹동일
Onew
Lượt vote 21,866
0%
35 랭킹동일
Hwang Minhyun
Lượt vote 15,765
0%
36 랭킹동일
Hyunjin
Lượt vote 15,309
0%
37 랭킹동일
Kim Sungkyu
Lượt vote 14,900
0%
37 랭킹동일
Hyomin
Lượt vote 14,900
0%
39 랭킹동일
Jun
Lượt vote 14,428
0%
40 랭킹동일
Yoon Ji Sung
Lượt vote 14,400
0%
41 랭킹동일
Jin.O
Lượt vote 13,900
0%
42 랭킹동일
SonJinWook
Lượt vote 13,101
0%
43 랭킹동일
LEE EUN SANG
Lượt vote 12,850
0%
44 랭킹동일
Park Seoham
Lượt vote 11,755
0%
45 랭킹동일
Kai
Lượt vote 6,717
0%
46 랭킹동일
Bae Jin Young
Lượt vote 6,035
0%
47 랭킹동일
Kang Minhyuk
Lượt vote 5,302
0%
48 랭킹동일
I.N
Lượt vote 4,424
0%
49 랭킹동일
Bang Chan
Lượt vote 3,225
0%
50 랭킹동일
Ren
Lượt vote 3,210
0%
51 랭킹동일
Kihyun
Lượt vote 3,052
0%
52 랭킹동일
Eunhyuk
Lượt vote 2,869
0%
53 랭킹동일
Seo Changbin
Lượt vote 2,672
0%
54 랭킹동일
Yeonjun
Lượt vote 2,659
0%
55 랭킹동일
Yoon Sanha
Lượt vote 2,565
0%
56 랭킹동일
Rosé
Lượt vote 2,238
0%
57 랭킹동일
Felix
Lượt vote 1,745
0%
58 랭킹동일
Han Jisung
Lượt vote 1,448
0%
59 랭킹동일
Seung Hee
Lượt vote 1,380
0%
60 랭킹동일
Son Dong Pyo
Lượt vote 1,199
0%
61 랭킹동일
Seungmin
Lượt vote 1,177
0%
62 랭킹동일
Lee Seung Hyub
Lượt vote 600
0%
63 랭킹동일
Kim Hyungjun
Lượt vote 550
0%
64 랭킹동일
Rocky
Lượt vote 505
0%
65 랭킹동일
Baek Chungkang
Lượt vote 500
0%
66 랭킹동일
Moon Bin
Lượt vote 376
0%
67 랭킹동일
Jin Jin
Lượt vote 305
0%
68 랭킹동일
HYEONG JUN
Lượt vote 300
0%
69 랭킹동일
Go Won
Lượt vote 150
0%
70 랭킹동일
ShinWoo
Lượt vote 111
0%
71 랭킹동일
MJ
Lượt vote 100
0%
72 랭킹동일
Samuel
Lượt vote 93
0%
73 랭킹동일
Gongchan
Lượt vote 81
0%
74 랭킹동일
IU
Lượt vote 70
0%
75 랭킹동일
JAY B
Lượt vote 51
0%
76 랭킹동일
Kim Donghyuk
Lượt vote 50
0%
76 랭킹동일
Yunhyeong
Lượt vote 50
0%
76 랭킹동일
YOSHI
Lượt vote 50
0%
79 랭킹동일
J.seph
Lượt vote 0
0%
79 랭킹동일
Andy
Lượt vote 0
0%
79 랭킹동일
Dylan
Lượt vote 0
0%
79 랭킹동일
JT
Lượt vote 0
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.