THE FACT MUSIC AWARDS

FAN N STAR Choice Awards : 09.11 ~ 10.02 Hạn bỏ phiếu D-0, 13:49

Thời gian reset lượt bình chọn

00:00
랭킹 1위
FAN N STAR CHOICE SOLO
Lim Young Woong
Lượt vote 5,817,576
38%
 랭킹 2위 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Jin
Lượt vote 4,207,492
27%
 랭킹 3위 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Hwang Chiyeul
Lượt vote 1,386,721
9%
4 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Kim Ho Joong
Lượt vote 1,262,266
8%
5 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Lee Chan-won
Lượt vote 928,709
6%
6 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Young Tak
Lượt vote 721,575
5%
7 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Jimin
Lượt vote 304,956
2%
8 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Kang Daniel
Lượt vote 150,978
1%
9 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Bak Chang Geun
Lượt vote 133,514
1%
10 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
J-Hope
Lượt vote 107,029
1%
11 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Jang Min Ho
Lượt vote 78,021
1%
12 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
JIY
Lượt vote 46,472
0%
13 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
RM
Lượt vote 39,920
0%
14 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Lee Seung-Yoon
Lượt vote 24,339
0%
15 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Jeon Yujin
Lượt vote 21,000
0%
16 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Jeong Dong Won
Lượt vote 18,120
0%
17 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Kim Hyunjoong
Lượt vote 17,456
0%
18 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
KIM SOO CHAN
Lượt vote 14,345
0%
19 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Kang Hye-yeon
Lượt vote 13,000
0%
20 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE SOLO
Hong Ji Yoon
Lượt vote 12,346
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Tên công ty : Công ty TNHH The Fact Việt Nam ( Mecongzon )|CEO : Jung Do Hyun
Quản lý thông tin : Kwon Won Ki|Mã số thuế công ty: 0315754064
Địa chỉ công ty: 23 Đ. Số 2, khu dân cư Sông Giồng, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
Email : thefactvn@tf.co.kr |Điện thoại : +84-58-432-5625

Copyright@FAN N STAR All right reserved.