Star nào có đôi mắt đa tình?

tháng 6 tuần 5 : 06.27 ~ 07.04
 
랭킹 1위
Hwang Chiyeul
Lượt vote 541,464
28%
 랭킹 2위 랭킹동일
Bak Chang Geun
Lượt vote 294,354
15%
 랭킹 3위 랭킹동일
Kang Daniel
Lượt vote 200,944
10%
4 랭킹동일
Lee Seung-Yoon
Lượt vote 135,764
7%
5 랭킹동일
Henry
Lượt vote 102,521
5%
6 랭킹동일
Jin
Lượt vote 73,417
4%
7 랭킹동일
V
Lượt vote 55,170
3%
8 랭킹동일
J-Hope
Lượt vote 48,656
2%
9 랭킹동일
Jimin
Lượt vote 48,597
2%
10 랭킹동일
Baek Ho
Lượt vote 44,038
2%
11 랭킹상승1
Jungkook
Lượt vote 38,032
2%
12 랭킹하락1
Kim Jae Hwan
Lượt vote 37,592
2%
13 랭킹동일
Suga
Lượt vote 28,035
1%
14 랭킹상승1
U-Know Yunho
Lượt vote 24,257
1%
15 랭킹하락1
WOODZ
Lượt vote 23,825
1%
16 랭킹동일
RM
Lượt vote 21,336
1%
17 랭킹동일
Wonho
Lượt vote 18,285
1%
18 랭킹상승1
Cha Eunwoo
Lượt vote 17,297
1%
19 랭킹하락1
Max Changmin
Lượt vote 17,150
1%
20 랭킹상승2
Yesung
Lượt vote 16,271
1%
21 랭킹하락1
KyuHyun
Lượt vote 16,070
1%
22 랭킹하락1
KIM WOO SEOK
Lượt vote 15,035
1%
23 랭킹상승1
Ha Sung Woon
Lượt vote 14,044
1%
24 랭킹하락1
Han Seung Woo
Lượt vote 13,250
1%
25 랭킹상승1
Hui
Lượt vote 11,691
1%
26 랭킹하락1
Lee Daehwi
Lượt vote 11,108
1%
27 랭킹상승1
JR
Lượt vote 9,052
0%
28 랭킹하락1
Lee Jungshin
Lượt vote 8,106
0%
29 랭킹동일
Sandeul
Lượt vote 6,854
0%
30 랭킹동일
Park Jihoon
Lượt vote 6,057
0%
31 랭킹동일
D.O.
Lượt vote 6,050
0%
32 랭킹동일
Onew
Lượt vote 5,311
0%
33 랭킹동일
Donghae
Lượt vote 5,043
0%
34 랭킹상승2
Hwang Minhyun
Lượt vote 4,002
0%
35 랭킹하락1
Lee Minho
Lượt vote 3,565
0%
36 랭킹하락1
Kim Sungkyu
Lượt vote 3,400
0%
37 랭킹상승1
Jin.O
Lượt vote 3,200
0%
38 랭킹하락1
Kihyun
Lượt vote 3,052
0%
39 랭킹동일
Jun
Lượt vote 2,800
0%
40 랭킹상승4
Hyomin
Lượt vote 2,700
0%
41 랭킹하락1
Park Seoham
Lượt vote 2,450
0%
42 랭킹상승3
Hyunjin
Lượt vote 2,353
0%
43 랭킹동일
Yoon Ji Sung
Lượt vote 2,200
0%
44 랭킹하락2
SonJinWook
Lượt vote 1,973
0%
45 랭킹하락4
LEE EUN SANG
Lượt vote 1,900
0%
46 랭킹상승1
Kang Minhyuk
Lượt vote 1,656
0%
47 랭킹하락1
Bae Jin Young
Lượt vote 1,199
0%
48 랭킹동일
Eunhyuk
Lượt vote 1,000
0%
49 랭킹동일
Ren
Lượt vote 950
0%
50 랭킹동일
Baek Chungkang
Lượt vote 500
0%
51 랭킹동일
Han Jisung
Lượt vote 302
0%
52 랭킹동일
Lee Seung Hyub
Lượt vote 300
0%
52 랭킹동일
HYEONG JUN
Lượt vote 300
0%
54 랭킹동일
Kai
Lượt vote 255
0%
55
Bang Chan
Lượt vote 51
0%
56 랭킹하락1
Andy
Lượt vote 0
0%
56 랭킹하락1
Go Won
Lượt vote 0
0%
56
Yoon Sanha
Lượt vote 0
0%
56
Rocky
Lượt vote 0
0%
56
Moon Bin
Lượt vote 0
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.