Nhóm nhạc/ Solo
2024 FOUR STAR
NEW STAR
Weekly Music
Sinh nhật/ Chủ đề
Angel N Star
tháng 12 tuần 1 : 12.04 ~ 12.11 Hạn bỏ phiếu D-0, 20:04
 
랭킹 1위
Lim Young Woong
Lượt vote 35,275,838
37%
 랭킹 2위 랭킹동일
Young Tak
Lượt vote 18,899,384
20%
 랭킹 3위 랭킹동일
Kim Ho Joong
Lượt vote 11,797,223
12%
4 랭킹동일
Hwang Chiyeul
Lượt vote 6,059,926
6%
5 랭킹동일
Lee Chan-won
Lượt vote 4,655,046
5%
6 랭킹동일
Jin
Lượt vote 4,160,038
4%
7 랭킹동일
V
Lượt vote 2,769,675
3%
8 랭킹동일
Bak Chang Geun
Lượt vote 1,662,193
2%
9 랭킹동일
J-Hope
Lượt vote 1,313,911
1%
10 랭킹동일
Jimin
Lượt vote 1,307,753
1%
11 랭킹동일
Suga
Lượt vote 821,671
1%
12 랭킹동일
Jang Min Ho
Lượt vote 796,635
1%
13 랭킹동일
RM
Lượt vote 654,774
1%
14 랭킹동일
Kang Daniel
Lượt vote 629,576
1%
15 랭킹동일
Lee Seung-Yoon
Lượt vote 494,755
1%
16 랭킹동일
JIY
Lượt vote 491,280
1%
17 랭킹동일
Jeong Dong Won
Lượt vote 295,972
0%
18 랭킹동일
Kim Hyunjoong
Lượt vote 277,003
0%
19 랭킹동일
KIM SOO CHAN
Lượt vote 252,325
0%
20 랭킹동일
Jeon Yujin
Lượt vote 223,922
0%
21 랭킹동일
Kang Hye-yeon
Lượt vote 178,305
0%
22 랭킹동일
Baek Ho
Lượt vote 174,982
0%
23 랭킹동일
Hong Ji Yoon
Lượt vote 167,764
0%
24 랭킹동일
Oh Yu-jin
Lượt vote 165,341
0%
25 랭킹동일
Hwang Yeongung
Lượt vote 158,769
0%
26 랭킹동일
U-Know Yunho
Lượt vote 146,380
0%
27 랭킹동일
Kim Hee Jae
Lượt vote 125,026
0%
28 랭킹동일
Hong Ja
Lượt vote 105,451
0%
29 랭킹동일
Baek Chungkang
Lượt vote 99,816
0%
30 랭킹동일
JUNG DONG HA
Lượt vote 75,983
0%
31 랭킹동일
Min Kyunghoon
Lượt vote 63,755
0%
32 랭킹동일
Ji Won Yang
Lượt vote 58,979
0%
33 랭킹동일
Henry
Lượt vote 54,603
0%
34 랭킹동일
Kim Jae Hwan
Lượt vote 53,405
0%
35 랭킹동일
Wonho
Lượt vote 52,424
0%
36 랭킹동일
Tae Hwa Yoon
Lượt vote 48,323
0%
37 랭킹상승1
Ha Sung Woon
Lượt vote 45,900
0%
38 랭킹하락1
Park Jungmin
Lượt vote 45,490
0%
39 랭킹동일
Kim Jong Hyun
Lượt vote 42,297
0%
40 랭킹동일
Seung Min Nam
Lượt vote 41,063
0%
41 랭킹동일
Hwang Minhyun
Lượt vote 39,610
0%
42 랭킹동일
Heo Youngsaeng
Lượt vote 33,075
0%
43 랭킹동일
leesolomon
Lượt vote 32,698
0%
44 랭킹동일
SonJinWook
Lượt vote 30,517
0%
45 랭킹동일
WOODZ
Lượt vote 25,288
0%
46 랭킹동일
Shin Seung hun
Lượt vote 24,950
0%
47 랭킹동일
Yoon Ji Sung
Lượt vote 23,050
0%
48 랭킹동일
Son Tae jin
Lượt vote 21,221
0%
49 랭킹동일
Onew
Lượt vote 19,265
0%
50 랭킹동일
Na Tae-Joo
Lượt vote 18,313
0%
51 랭킹동일
Max Changmin
Lượt vote 17,306
0%
52 랭킹동일
Sandeul
Lượt vote 16,652
0%
53 랭킹동일
Kim Sungkyu
Lượt vote 15,500
0%
54 랭킹동일
Park Jihoon
Lượt vote 13,000
0%
55 랭킹동일
K.will
Lượt vote 12,338
0%
56 랭킹동일
KIM WOO SEOK
Lượt vote 11,300
0%
57 랭킹동일
Kim Kyujong
Lượt vote 9,400
0%
58 랭킹동일
Park Seo Jin
Lượt vote 8,536
0%
59 랭킹동일
Donghae
Lượt vote 6,200
0%
60 랭킹동일
D.O.
Lượt vote 2,200
0%
61 랭킹동일
Ong Seong Wu
Lượt vote 1,366
0%
62 랭킹동일
KangTa
Lượt vote 912
0%
63 랭킹동일
Ryeowook
Lượt vote 900
0%
64 랭킹동일
Kim Heeseok
Lượt vote 630
0%
65 랭킹동일
Kihyun
Lượt vote 400
0%
66 랭킹동일
Park Koon
Lượt vote 364
0%
67 랭킹동일
Kim Tae-Yeon
Lượt vote 300
0%
68 랭킹동일
XIA Junsu
Lượt vote 50
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Tên công ty : Công ty TNHH The Fact Việt Nam ( Mecongzon )|CEO : Jung Do Hyun
Quản lý thông tin : Kwon Won Ki|Mã số thuế công ty: 0315754064
Địa chỉ công ty: 23 Đ. Số 2, khu dân cư Sông Giồng, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
Email : thefactvn@tf.co.kr |Điện thoại : +84-58-432-5625

Copyright@FAN N STAR All right reserved.