THE FACT MUSIC AWARDS

FAN N STAR Choice Awards : 09.11 ~ 10.02 Hạn bỏ phiếu D-0, 16:03

Thời gian reset lượt bình chọn

00:00
랭킹 1위
FAN N STAR CHOICE GROUP
BTS
Lượt vote 1,544,029
43%
 랭킹 2위 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
Stray Kids
Lượt vote 1,035,287
29%
 랭킹 3위 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
TOMORROW X TOGETHER
Lượt vote 418,583
12%
4 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
SEVENTEEN
Lượt vote 182,184
5%
5 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
ZEROBASEONE
Lượt vote 96,689
3%
6 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
ATEEZ
Lượt vote 87,526
2%
7 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
Jannabi
Lượt vote 35,919
1%
8 랭킹상승1
FAN N STAR CHOICE GROUP
XODIAC
Lượt vote 31,514
1%
9 랭킹하락1
FAN N STAR CHOICE GROUP
SUPER JUNIOR
Lượt vote 31,361
1%
10 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
THE BOYZ
Lượt vote 23,372
1%
11 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
ENHYPEN
Lượt vote 17,811
0%
12 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
MONSTA X
Lượt vote 14,041
0%
13 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
ASTRO
Lượt vote 13,170
0%
14 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
TREASURE
Lượt vote 12,344
0%
15 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
BOYNEXTDOOR
Lượt vote 11,933
0%
16 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
TNX
Lượt vote 9,135
0%
17 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
A.C.E
Lượt vote 8,838
0%
18 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
P1harmony
Lượt vote 6,089
0%
19 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
SF9
Lượt vote 5,850
0%
20 랭킹동일
FAN N STAR CHOICE GROUP
GOT7
Lượt vote 5,276
0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Tên công ty : Công ty TNHH The Fact Việt Nam ( Mecongzon )|CEO : Jung Do Hyun
Quản lý thông tin : Kwon Won Ki|Mã số thuế công ty: 0315754064
Địa chỉ công ty: 23 Đ. Số 2, khu dân cư Sông Giồng, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, VN
Email : thefactvn@tf.co.kr |Điện thoại : +84-58-432-5625

Copyright@FAN N STAR All right reserved.