TMA_LOGO

탑메뉴 공유해요
 • guide button

THE FACT MUSIC AWARDS

FAN N STAR <Gi ải quá đỉnh> : 10.12 ~ 10.26
어워즈 랭킹 1위
 • Lim Young Woong

  • Lượt vote 12,510,946
   • 44%
어워즈 랭킹 2위
 • JIY

  • Lượt vote 10,730,375
   • 38%
어워즈 랭킹 2위
 • Jang Min Ho

  • Lượt vote 2,743,879
   • 10%
4
 • BTS

  • Lượt vote 2,149,982
   • 8%
5
 • Kim Ho Joong

  • Lượt vote 184,283
   • 1%
6
 • Kim Jung Yeon

  • Lượt vote 71,309
   • 0%
7
 • Jeong Dong Won

  • Lượt vote 60,426
   • 0%
8
 • KIM SOO CHAN

  • Lượt vote 38,470
   • 0%
9
 • KANG DANIEL

  • Lượt vote 19,961
   • 0%
10
 • SS501

  • Lượt vote 17,692
   • 0%
11
 • H.O.T.

  • Lượt vote 7,122
   • 0%
12
 • Henry

  • Lượt vote 4,294
   • 0%
13
 • SHINee

  • Lượt vote 751
   • 0%
14
 • TVXQ

  • Lượt vote 302
   • 0%
15
 • TAESAJA

  • Lượt vote 50
   • 0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.