TMA_LOGO

탑메뉴 공유해요

THE FACT MUSIC AWARDS

FAN N STAR Choice Awards : 10.12 ~ 10.26
어워즈 랭킹 1위
 • Hwang Chiyeul

  • Lượt vote 5,207,102
   • 46%
어워즈 랭킹 2위
랭킹동일
 • Kang Daniel

  • Lượt vote 2,096,499
   • 18%
어워즈 랭킹 2위
랭킹동일
 • Henry

  • Lượt vote 1,193,401
   • 11%
4
랭킹동일
 • Ha Sung Woon

  • Lượt vote 427,117
   • 4%
5
랭킹동일
 • CHO SEUNG YOUN

  • Lượt vote 250,942
   • 2%
6
랭킹동일
 • Baek Ho

  • Lượt vote 177,137
   • 2%
7
랭킹동일
 • JR

  • Lượt vote 175,386
   • 2%
8
 • Kim Hyunjoong

  • Lượt vote 146,348
   • 1%
9
랭킹동일
 • Jin

  • Lượt vote 145,029
   • 1%
10
랭킹동일
 • Donghun

  • Lượt vote 142,000
   • 1%
11
랭킹동일
 • Jungkook

  • Lượt vote 111,923
   • 1%
12
 • Jun

  • Lượt vote 86,021
   • 1%
13
랭킹동일
 • Suga

  • Lượt vote 80,234
   • 1%
14
랭킹동일
 • J-Hope

  • Lượt vote 76,649
   • 1%
15
랭킹동일
 • V

  • Lượt vote 75,642
   • 1%
16
 • Shuhua

  • Lượt vote 74,774
   • 1%
17
랭킹동일
 • KIM WOO SEOK

  • Lượt vote 73,967
   • 1%
18
랭킹동일
 • Ren

  • Lượt vote 66,949
   • 1%
19
 • HWANG YUN SEONG(DRIPPIN)

  • Lượt vote 65,488
   • 1%
20
랭킹동일
 • Jimin

  • Lượt vote 58,803
   • 1%
21
랭킹동일
 • Yesung

  • Lượt vote 53,391
   • 0%
22
랭킹동일
 • RM

  • Lượt vote 45,400
   • 0%
23
랭킹동일
 • Park Woojin

  • Lượt vote 35,922
   • 0%
24
랭킹동일
 • Lee Daehwi

  • Lượt vote 34,120
   • 0%
25
 • S.COUPS

  • Lượt vote 29,422
   • 0%
26
랭킹동일
 • LEE EUN SANG

  • Lượt vote 27,668
   • 0%
27
랭킹동일
 • Han Seung Woo

  • Lượt vote 23,015
   • 0%
28
 • KIM YO HAN

  • Lượt vote 20,902
   • 0%
29
랭킹동일
 • Park Jihoon

  • Lượt vote 19,578
   • 0%
30
랭킹동일
 • Lee Jungshin

  • Lượt vote 19,228
   • 0%
31
 • KEUM DONG HYUN

  • Lượt vote 19,135
   • 0%
32
랭킹동일
 • Aron

  • Lượt vote 18,530
   • 0%
33
랭킹동일
 • Sandeul

  • Lượt vote 18,234
   • 0%
34
랭킹동일
 • Bae Jin Young

  • Lượt vote 18,138
   • 0%
35
랭킹동일
 • Yoon Ji Sung

  • Lượt vote 17,554
   • 0%
36
 • Nayeon

  • Lượt vote 17,000
   • 0%
37
 • JIY

  • Lượt vote 16,285
   • 0%
38
랭킹동일
 • Min Hyun

  • Lượt vote 16,102
   • 0%
39
랭킹동일
 • KyuHyun

  • Lượt vote 14,512
   • 0%
40
랭킹동일
 • Onew

  • Lượt vote 13,671
   • 0%
41
 • Hee Chul

  • Lượt vote 8,824
   • 0%
42
랭킹동일
 • Miyeon

  • Lượt vote 8,600
   • 0%
43
 • Mina

  • Lượt vote 8,000
   • 0%
44
 • Yuqi

  • Lượt vote 7,935
   • 0%
45
랭킹동일
 • SON DONG PYO

  • Lượt vote 7,729
   • 0%
46
랭킹동일
 • Kim Sungkyu

  • Lượt vote 6,698
   • 0%
47
 • Jin Hwan

  • Lượt vote 6,417
   • 0%
48
 • Jennie

  • Lượt vote 5,751
   • 0%
49
 • Ryeowook

  • Lượt vote 5,611
   • 0%
50
 • Minho

  • Lượt vote 5,209
   • 0%
51
랭킹동일
 • HYEONG JUN

  • Lượt vote 4,685
   • 0%
52
 • Nam Dohyon

  • Lượt vote 4,578
   • 0%
53
 • Jinyoung

  • Lượt vote 4,522
   • 0%
54
랭킹동일
 • Hyomin

  • Lượt vote 4,325
   • 0%
55
랭킹동일
 • CHA JUN HO

  • Lượt vote 3,587
   • 0%
56
랭킹동일
 • U-Know Yunho

  • Lượt vote 3,484
   • 0%
57
 • Pengsoo

  • Lượt vote 3,361
   • 0%
58
 • Jun.K

  • Lượt vote 3,320
   • 0%
59
랭킹동일
 • D.O.

  • Lượt vote 3,011
   • 0%
60
 • Yoon Dujun

  • Lượt vote 2,812
   • 0%
61
랭킹동일
 • Donghae

  • Lượt vote 2,222
   • 0%
62
랭킹동일
 • Kang Minhyuk

  • Lượt vote 1,975
   • 0%
63
랭킹동일
 • Tzuyu

  • Lượt vote 1,547
   • 0%
64
 • Minnie

  • Lượt vote 1,519
   • 0%
65
 • Lee Hangyul

  • Lượt vote 1,466
   • 0%
66
 • Wonho

  • Lượt vote 1,428
   • 0%
67
 • Lee Gi Kwang

  • Lượt vote 1,310
   • 0%
68
랭킹동일
 • Eunhyuk

  • Lượt vote 1,232
   • 0%
69
 • Nam Taehyun

  • Lượt vote 1,105
   • 0%
70
 • Yang Yoseob

  • Lượt vote 1,026
   • 0%
71
 • Jungwoo

  • Lượt vote 1,000
   • 0%
71
 • Yang jiwon

  • Lượt vote 1,000
   • 0%
71
랭킹동일
 • Kim Jae Hwan

  • Lượt vote 1,000
   • 0%
71
 • KEI

  • Lượt vote 1,000
   • 0%
71
 • JT

  • Lượt vote 1,000
   • 0%
76
 • Shin Wonho

  • Lượt vote 973
   • 0%
77
 • Kim Kyung-min

  • Lượt vote 639
   • 0%
78
 • Kai

  • Lượt vote 517
   • 0%
79
 • Lisa

  • Lượt vote 515
   • 0%
80
랭킹동일
 • JB

  • Lượt vote 479
   • 0%
81
 • Son Dongwoon

  • Lượt vote 405
   • 0%
82
 • Soyeon

  • Lượt vote 320
   • 0%
83
 • MJ

  • Lượt vote 257
   • 0%
84
 • Moonbyul

  • Lượt vote 186
   • 0%
85
랭킹동일
 • LeeTeuk

  • Lượt vote 180
   • 0%
86
 • Soojin

  • Lượt vote 177
   • 0%
87
 • Kim Kyujong

  • Lượt vote 120
   • 0%
88
 • Jisoo

  • Lượt vote 104
   • 0%
89
랭킹동일
 • LEE JIN HYUK

  • Lượt vote 103
   • 0%
90
 • Jinyoung

  • Lượt vote 83
   • 0%
91
 • Hyunjin

  • Lượt vote 61
   • 0%
92
랭킹동일
 • Rosé

  • Lượt vote 42
   • 0%
93
 • Hwi

  • Lượt vote 28
   • 0%
94
 • T.O.P

  • Lượt vote 10
   • 0%

Giới thiệu công ty | Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Đóng góp ý kiến | Hợp tác và quảng cáo

Người thành lập: The Fact Vietnam Co.,Ltd.|giám đốc: JUNG DOHYUN
Báo cáo kinh doanh qua mạng: 2006-01232|Mã số kinh doanh: 104-81-76081
Địa chỉ:4F,COCO HOUSE ,Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
thefactvn@tf.co.kr / thefactvn@gmail.com |+58-432-5625 / +90-665-1360

Copyright@FAN N STAR All right reserved.